นัดเวลาได้เอง.......อยากเรียนเรื่องอะไรก็ได้..... มีแต่พวกเราทั้งน้านนนน

กลุ่มย่อย  Pothong Small Group

5-7 คน   ชั่วโมงละ 60 บาท/คน

8 คนขึ้นไป   ชั่วโมงละ 50 บาท/คน

 ติดต่อนัดกลุ่มที่ โพธิ์ทอง หรือ โทร. 045-242433

อาจารย์ดวงจันทร์ เฉวียงหงษ์

คณิตศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย Entrance

อาจารย์นิวัฒน์ จันทะรัตน์ (พี่เขียว)

เคมี  ชีวะ ม.ปลาย Entrance